ขณะนี้มีเบอร์ในระบบทั้งหมด

45,583 เบอร์

Login

  Username
  Password 
สมัครสมาชิก
horoscope

66

 

หมายเลข 66 แสงสีเสียง 

 

     เป็นเลขเสีย หมายเลข 66 บวกกันได้ 12 กำลังของดาวราหู ดาวลุ่มหลง รักอะไรก็จะรักอย่างลุ่มหลงไม่พิจารณา ไตร่ตรองให้รอบครอบ มักจะทุ่มเทลงไปทั้งตัว มัวเมาแต่กิเลส แสง สี เสียง การพนันและอบายมุขทุกรูปแบบ เป็นเลขอันตรายเลขหนึ่ง ต้องระวังให้มากๆ ระวังธุรกิจจะล้มลงอย่างฉับพลัน เช่น ธุรกิจ การค้า หน้าที่การงาน ความรัก ก็จะมีอุปสรรคมาขวางกั้น มีความทุกข์แอบแฝงอยู่ ชีวิตสมรสไม่แน่นอน
                                                                                                                                                                                           Credit by   

 

หมายเลข 66 พลังแห่งอารมณ์และความรู้สึก  (อีกตำราหนึ่ง)

 

     รวมกันได้ 12 ซึ่งเป็นกำลังดาวของพระราหู เลข 66 เป็นคนที่รักอะไรก็รักอย่างลุ่มหลง เป็นคนที่หลงมอมเมาได้ง่าย เพราะไม่ค่อยพิจารณาไตร่ตรองอะไรให้รอบคอบรักอะไรก็มักจะทุ่มเทลงไปทั้งตัว เป็นคนมัวเมาแต่โลกีย์ถือเป็นเลขอันตราย ต้องระมัดระวังให้มาก เพราะใต้อิทธิพลของเลขนี้จะทำให้พัวพันกับสิ่งยั่วเย้าอารมณ์ทั้งปวง


horoscope
088-5-8888-67
66
ราคา 4,599
ราคาส่ง 4,599
add to cart
08888-1-9879
66
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
08888-3-9778
66
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
08888-55-897
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
08888-6-7498
66
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
08888-686-95
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
08888-6-8767
66
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
08888-688-57
66
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
08888-6-8965
66
ราคา 5,999
ราคาส่ง 5,999
add to cart
08888-6-8974
66
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
08888-6-9757
66
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
08888-72-898
66
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
08888-7-6957
66
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
08888-7-6966
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
08888-7-6975
66
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
08888-7-6984
66
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
08888-7-6993
66
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
08888-7-8469
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
08888-7-8487
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
097-4949-6-99
66
ราคา 7,999
ราคาส่ง 7,999
add to cart
088-289-9679
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
088-289-9769
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
095-896-4997
66
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
095-896-5699
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
095-896-5969
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
095-896-5996
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
095-88-777-69
66
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
095-889-889-2
66
ราคา 5,999
ราคาส่ง 5,999
add to cart
096-5599-689
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
096-5599-869
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
096-55-999-68
66
ราคา 4,599
ราคาส่ง 4,599
add to cart
096-55-999-86
66
ราคา 4,599
ราคาส่ง 4,599
add to cart
097-468-7799
66
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
097-369-9797
66
ราคา 4,599
ราคาส่ง 4,599
add to cart
092-9967-888
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
092-9985-888
66
ราคา 5,999
ราคาส่ง 5,999
add to cart
098-9709-888
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
092-9937-999
66
ราคา 5,999
ราคาส่ง 5,999
add to cart
088-6789-497
66
ราคา 9,999
ราคาส่ง 9,999
add to cart
09-6789-3897
66
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
09-6789-4968
66
ราคา 6,999
ราคาส่ง 6,999
add to cart
09-6789-4977
66
ราคา 1,199
ราคาส่ง 1,099
add to cart
09-6789-4986
66
ราคา 7,999
ราคาส่ง 7,999
add to cart
09-6789-5769
66
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
09-6789-5796
66
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
09-6789-5868
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
09-6789-5877
66
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
09-6789-5886
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
09-6789-5967
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
09-6789-5976
66
ราคา 5,999
ราคาส่ง 5,999
add to cart
086-9876-967
66
ราคา 7,999
ราคาส่ง 7,999
add to cart
099-9876-648
66
ราคา 6,999
ราคาส่ง 6,999
add to cart
099-9876-396
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
099-9876-495
66
ราคา 8,999
ราคาส่ง 8,999
add to cart
085-999-6839
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
082-999-8696
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
085-999-6875
66
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
08-6789-6769
66
ราคา 19,999
ราคาส่ง 19,999
add to cart
086-9649969
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
087-667-9599
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
088-495-9869
66
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
088-964-9499
66
ราคา 5,999
ราคาส่ง 5,999
add to cart
088-964-9949
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
088-969-2699
66
ราคา 5,999
ราคาส่ง 5,999
add to cart
089-679-6993
66
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
093-869-9598
66
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
093-986-5989
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
093-869-896-8
66
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
093-898-9659
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
094-698-9678
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
094-698-9768
66
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
094-698-986-7
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
094-797-6798
66
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
095-992-9599
66
ราคา 6,999
ราคาส่ง 6,999
add to cart
095-992-9689
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
095-992-9698
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
097-959-8694
66
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
097-986-5868
66
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
098-297-9598
66
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
098-789-8854
66
ราคา 9,999
ราคาส่ง 9,999
add to cart
098-79-666-96
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
098-808-7899
66
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
098-978-5497
66
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
098-9787-567
66
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
098-986-8936
66
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
098-991-9759
66
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
099-6767-949
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
099-7979-457
66
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
099-7979-466
66
ราคา 4,599
ราคาส่ง 4,599
add to cart
099-7979-529
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
099-808-8897
66
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
089-965-777-8
66
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
095-776-999-5
66
ราคา 1,199
ราคาส่ง 1,099
add to cart
095-863-999-8
66
ราคา 4,599
ราคาส่ง 4,599
add to cart
0888-96-7938
66
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
0888-96-7983
66
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
098-7-975-975
66
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
095-8877-99-4
66
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
094-67-999-58
66
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
094-8787-968
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
094-989-9927
66
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
094-995-789-6
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
095-76-888-78
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
095-88-777-96
66
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
095-887-8669
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
095-887-8696
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
095-887-8768
66
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
096-787-7679
66
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
096-787-7859
66
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
096-787-7994
66
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
096-7878-399
66
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
096-7878-489
66
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
096-7878-498
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
096-7879-668
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
096-7879-677
66
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
096-7879-686
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
096-7879-758
66
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
096-7879-767
66
ราคา 4,999
ราคาส่ง 4,999
add to cart
096-7879-794
66
ราคา 4,599
ราคาส่ง 4,599
add to cart
096-8585-979
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
096-8585-988
66
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
096-878-6796
66
ราคา 3,599
ราคาส่ง 3,599
add to cart
 
"Luckysim รับประกันสินค้า 100% เรายินดีคืนเงิน เต็มจำนวนหากเบอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ภายใน 7 วันนับจากวันส่งมอบสินค้า *
* Luckysim ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันหากลูกค้าไม่เก็บซอง และ Simcard ไว้"