ขณะนี้มีเบอร์ในระบบทั้งหมด

45,583 เบอร์

Login

  Username
  Password 
สมัครสมาชิก
horoscope

26

 

หมายเลข 26 การถูกครอบงำ

 

     เป็นคนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่หาผู้อื่นมาช่วยเหลือเรายากเย็นเหลือเกิน ดูเผินๆ ชีวิตน่าประสบความสำเร็จ แต่จะไม่ยั่งยืนถาวร ชีวิตตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี จะถูกกลั่นแกล้งถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ถูกผู้ใหญ่ที่มีอำนาจครอบงำจับผิดอยู่ตลอดเวลา ไปร่วมหุ้นกับใครไม่ได้ระวังจะถูกโกง ต้องระวังเรื่องโลกีย์ไว้ให้มาก จะมีปัญหารักสามเส้า ระวังโรคตับอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ ไมเกรน เจ็บปวดตามกระดูก ตามข้อ

                                                                                                                                                                                                 Credit by   

 

หมายเลข 26 พลังแห่งความไม่มั่นคง  (อีกตำราหนึ่ง)

 

 

     อาชีพการงานไม่มั่นคง เป็นเลขที่ไม่ดี เป็นหลักฐานเก็บเงินทองไม่อยู่ เป็นคนเพ้อฟัน มองโลกในแง่ดี ไว้ใจคนง่าย อาจจะถูกหลอกให้เสียทรัพย์ ต้องระวังเพศตรงข้ามเพราะจะทำให้เสียชื่อเสียงด้วยเรื่องทางเพศ การทำการสิ่งใดจะสำเร็จแต่มักจะมีผู้กลั่นแกล้งสำเร็จได้ไม่นานต้องล้มลง ระวังการคบค้าสมาคมกับใคร ต้องใส่ใจในการคบหา เพราะจะนำพาความพินาศความล้มเหลวในชีวิต มักจะเกิดจากการแนะนำผิดๆ จากเพื่อนฝูง และหุ้นส่วน


horoscope
082-222-5203
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
082-222-5230
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
083-73-0000-5
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
080-47-1111-3
26
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
090-65-1111-2
26
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
091-08-1111-4
26
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
091-08-2222-0
26
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
094-226-111-0
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
090-5252-111
26
ราคา 6,999
ราคาส่ง 6,999
add to cart
082-705-0022
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
082-705-2200
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
083-135-2211
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
085-108-0022
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
085-108-2200
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
085-12-00055
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
085-120-1144
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
085-120-2233
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
085-120-3322
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
085-362-0011
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
090-528-0011
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
093-154-0022
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
093-181-2200
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
080-451-3131
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
080-581-0202
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
083-124-4040
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
083-742-0101
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
084-723-1010
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
085-092-1010
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
085-126-2020
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
085-403-3030
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
085-610-0303
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
085-610-2121
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
085-210-2323
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
086-251-2020
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
087-360-0101
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
087-081-1010
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
080-581-0220
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
082-356-1001
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
081-634-2002
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
082-125-0440
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
082-125-1331
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
082-125-3113
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
082-125-4004
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
082-860-0110
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
082-860-1001
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
083-124-4004
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
083-137-0220
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
083-137-2002
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
085-144-2002
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
085-403-2112
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
085-403-3003
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
085-212-0440
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
085-241-0330
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
085-241-1221
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
085-241-3003
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
085-250-1221
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
086-020-1441
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
086-022-3113
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
086-101-1441
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
087-005-1221
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
087-320-3003
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
088-341-1001
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
088-350-1001
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
089-410-0220
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
091-402-0550
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
091-404-3113
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
091-406-1221
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
091-406-2112
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
090-017-333-0
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
081-650-111-3
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
090-5108-111
26
ราคา 1,199
ราคาส่ง 1,099
add to cart
090-5126-111
26
ราคา 1,199
ราคาส่ง 1,099
add to cart
090-5135-111
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
090-5423-111
26
ราคา 1,199
ราคาส่ง 1,099
add to cart
090-5450-111
26
ราคา 1,199
ราคาส่ง 1,099
add to cart
091-9013-111
26
ราคา 1,199
ราคาส่ง 1,099
add to cart
091-9-040-111
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
091-9010-222
26
ราคา 1,199
ราคาส่ง 1,099
add to cart
089-331-2000
26
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
093-028-4000
26
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
099-005-3000
26
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
099-006-2000
26
ราคา 3,999
ราคาส่ง 3,999
add to cart
083-126-3111
26
ราคา 1,199
ราคาส่ง 1,099
add to cart
087-341-0111
26
ราคา 1,199
ราคาส่ง 1,099
add to cart
083-1-080-222
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
083-452-4000
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
083-464-1000
26
ราคา 2,999
ราคาส่ง 2,999
add to cart
084-17-33-000
26
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
084-175-1000
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
084-19-22-000
26
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
085-111-0136
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
080-222-1263
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
080-222-1317
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
080-222-1326
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
063-180-0062
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
063-180-0071
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
063-180-0080
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
063-180-1106
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
065-60-111-60
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
080-2512152
26
ราคา 2,599
ราคาส่ง 2,599
add to cart
092-66-000-12
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
092-7-202-202
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
080-627-000-3
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
081-625-000-4
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
082-364-000-3
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
082-365-000-2
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
082-46-30003
26
ราคา 1,199
ราคาส่ง 1,099
add to cart
082-464-000-2
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
082-465-000-1
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
082-471-000-4
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
082-472-000-3
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
082-473-000-2
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
082-474-000-1
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
083-134-000-7
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
084-355-000-1
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
084-425-000-3
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
084-436-000-1
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
087-025-000-4
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
087-071-000-3
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
087-331-000-4
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
087-61-20002
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
087-613-000-1
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
090-017-000-9
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
090-019-000-7
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
090-07-50005
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
090-407-000-6
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
090-561-000-5
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
090-623-000-6
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
090-651-000-5
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
090-726-000-2
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
090-732-000-5
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
090-734-000-3
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
091-082-000-6
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
091-083-000-5
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
091-08-40004
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
091-109-000-6
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
091-181-000-6
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
091-182-000-5
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
091-184-000-3
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
091-194-000-2
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
096-303-000-5
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
080-624-111-3
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
084-425-111-0
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
085-217-111-0
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
086-036-111-0
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
087-003-111-5
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
087-017-111-0
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
087-030-111-5
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
090-019-111-4
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
090-075-111-2
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
090-406-111-4
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
091-082-111-3
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
091-108-111-4
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
091-109-111-3
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
091-180-111-4
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
091-1821112
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
095-45-01110
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
095-612-111-0
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
083-134-222-1
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
090-017-222-3
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
090-019-222-1
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
090-65-02220
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
091-08-12221
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
091-108-222-1
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
091-109-222-0
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
09-111-0-222-8
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
091-180-222-1
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
091-181-222-0
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
091-205-333-0
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
080-080-6130
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
080-072-0-270
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
091-2-241-421
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
091-215-0-512
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
090-54-000-17
26
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
090-54-000-26
26
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
090-54-000-35
26
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
090-54-000-53
26
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
087-2000-423
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
091-22-111-63
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
092-50-333-10
26
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
081-422-1044
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
082-352-2022
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
083-1331-151
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
083-303-2232
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
085-1221-241
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
081-110-2805
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
08-222-4-0125
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
08-222-4-0260
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
08-222-4-1016
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
08-222-4-1304
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
08-222-4-5201
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
08-222-82-101
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
090-204-402-5
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
09-000-6-1109
26
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
09-000-7-5140
26
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
09-000-7-5401
26
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
090-07-111-34
26
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
090-5700050
26
ราคา 5,999
ราคาส่ง 5,999
add to cart
091-091-0501
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
091-091-0510
26
ราคา 999
ราคาส่ง 898
add to cart
09-1110-6512
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
09-111-2-0264
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
09-111-2-0363
26
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
09-111-2-5322
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
091-216-5200
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
091-3043303
26
ราคา 1,599
ราคาส่ง 1,599
add to cart
091-812-2102
26
ราคา 699
ราคาส่ง 649
add to cart
092-050-8200
26
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
092-051-5220
26
ราคา 599
ราคาส่ง 549
add to cart
094-008-111-2
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
095-0505-101
26
ราคา 899
ราคาส่ง 829
add to cart
095-116-1102
26
ราคา 799
ราคาส่ง 729
add to cart
096-303-3002
26
ราคา 1,199
ราคาส่ง 1,099
add to cart
085-191-1010
26
ราคา 1,999
ราคาส่ง 1,999
add to cart
  
"Luckysim รับประกันสินค้า 100% เรายินดีคืนเงิน เต็มจำนวนหากเบอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ภายใน 7 วันนับจากวันส่งมอบสินค้า *
* Luckysim ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันหากลูกค้าไม่เก็บซอง และ Simcard ไว้"